Gratis wereldwijde verzending op horloges

Voorwaarden

VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden (hierna "T&C" genoemd) regelen de online shopping service die het contracteren van de op de website aangeboden producten en / of diensten mogelijk maakt. https://figgenco.com (hierna "de website" genoemd).

Figgen International Watch Group SLU (hierna: Figgën Watches) is de eigenaar van de website en aanbieder van de producten en / of diensten die er via worden verkocht.

De contractuele verkooprelatie houdt de levering in, in ruil voor een prijs die uitdrukkelijk op deze website wordt bepaald, van een specifiek product of een specifieke dienst.

De aankoop via deze website houdt in dat de algemene voorwaarden worden nageleefd in de versie die is gepubliceerd op het moment dat de website wordt geopend, wat betekent dat de gebruiker:

  • U hebt gelezen en begrepen wat er in dit document staat.
  • Hij is een persoon met voldoende capaciteit om te huren.
  • Het veronderstelt de naleving van de verplichtingen in het document.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die tijdens het online aankoopproces worden verstrekt. Evenzo, in het geval dat het inhuren op deze Website de registratie van de Gebruiker vereist, is hij volledig verantwoordelijk voor het gebruik en de bewaring van de verstrekte Gebruikersnaam en wachtwoord, in reactie op de handelingen die met hen worden verricht. De Gebruiker moet de aanbieder, zodra hij hiervan op de hoogte is, waarschuwen voor verlies, openbaarmaking of ongeautoriseerde toegang van een derde tot zijn privé-gebied van Geregistreerde Gebruiker.

Figgën Watches behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen, zonder de producten of diensten aan te tasten die voorafgaand aan een dergelijke wijziging via de website zijn verkregen.

BESTELLINGEN EN VERKOOPVOORWAARDEN

  • Om een ​​bestelling te contracteren, moet de gebruiker ouder zijn dan 18 jaar.
  • Om de bestelling te plaatsen, moet de Gebruiker alle informatie verstrekken die nodig is tijdens het aankoopproces, die nodig zal zijn om de bestelling correct af te handelen.

PRIJS, BETALINGSMETHODE EN KORTINGSCODES

Alle prijzen van de producten of diensten van de website zijn inclusief btw en andere belastingen die van toepassing kunnen zijn. Prijzen worden in elk geval uitgedrukt in Euro (€).

De prijzen die voor elk product of elke service worden weergegeven, zijn exclusief verzendkosten, handling, verpakking, transportverzekering of andere aanvullende services voor het gekochte product of de service, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elk van deze extra kosten die van toepassing zijn, worden aan de Gebruiker meegedeeld voordat de aankoop wordt geformaliseerd.

De prijzen die van toepassing zijn op elk product of elke dienst zijn die gepubliceerd op de Website en automatisch toegepast door het contractproces in de laatste fase van hetzelfde. De Gebruiker gaat ervan uit dat de economische waardering van sommige van de aangeboden producten of diensten in realtime kan variëren. In elk geval zal dit altijd voorafgaand aan de formalisering van de verkoop worden meegedeeld.

De gebruiker is verplicht te betalen op het moment van het plaatsen van de bestelling en kan betalen op elk van de betaalmethoden die op de website worden vermeld.

Nadat de betaling is verricht, ontvangt de gebruiker een e-mail met een orderbevestiging met een samenvatting van de gekochte artikelen, de gevraagde verzendmethode en het bestemmingsadres.

Figgën Watches kan periodiek kortingscodes aanbieden aan haar Gebruikers. Deze kortingen kunnen alleen worden toegepast volgens de instructies die door Figgën Watches met betrekking tot elke code zijn gespecificeerd, en in elk geval mogen Gebruikers slechts één enkele code per bestelling gebruiken.

Het gebruik van kortingscodes is niet compatibel met bepaalde promotionele acties en collecties.

LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

Figgën Watches bezorgt de bestellingen op het adres dat door de gebruiker is aangegeven in het bijbehorende aankoopformulier.

Figgën Watches aanvaardt geen verantwoordelijkheid wanneer de levering van bestellingen niet plaatsvindt als gevolg van het feit dat de door de gebruiker verstrekte gegevens vals, onnauwkeurig of onvolledig zijn en om welke reden dan ook die aan de gebruiker kan worden toegeschreven.

Figgën Watches neemt alle nodige maatregelen zodat de levering binnen de afgesproken tijd kan plaatsvinden. Figgën Watches beschouwt de bevestiging van betaling door elk van de ingeschakelde systemen als een noodzakelijke voorwaarde om de levertijden te kunnen handhaven. De aan de gebruiker opgegeven deadlines zijn echter een schatting en kunnen variëren vanwege logistieke redenen of overmacht.

U kunt de levertijden controleren in het aankoopformulier en in de FAQ-sectie van de website.

De levering wordt geacht te zijn verricht vanaf het moment waarop Figgën Watches of het door hem ingeschakelde transportbedrijf het product aan de Gebruiker ter beschikking stelt.

GARANTIE EN REPARATIE

1.1 INHOUD EN DUUR VAN DE GARANTIE

Figgën Watches horloges worden gedekt door een beperkte garantie tegen fabricagefouten gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Fabricagefouten zijn onder meer uurwerken, wijzerplaten, wijzerplaat en wijzers.

Deze garantie is alleen geldig wanneer deze wordt verzonden met het aankoopbewijs (met vermelding van de datum van aankoop, het model en de naam van de distributeur) samen met het defecte product tijdens de garantieperiode. Figgën Watches behoudt zich het recht voor om de gratis garantieservice niet aan te bieden als de aangegeven documenten niet worden gepresenteerd of als de informatie die ze bevatten onvolledig of onleesbaar is. Indien geretourneerd binnen de garantieperiode, verbindt Figgën Watches zich ertoe het defecte horloge of een van zijn onderdelen te repareren of te vervangen zonder extra kosten. Deze garantie dekt geen transportkosten.

1.2 GARANTIEBEPERKINGEN

Deze garantie dekt geen van de volgende veronderstellingen:

  1. Defecten en schade door verlies, diefstal, brand, water of natuurrampen.
  2. Pech of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, gebrek aan zorg (stoten, pletten, deuken, glasbreuk ...) of ongevallen.
  3. Defecten en schade als gevolg van normale slijtage.
  4. Fungible materiaal (componenten die naar verwachting tijdens de levensduur van het product periodiek moeten worden vervangen, zoals batterijen).

Houd er rekening mee dat we geen wijzigingen in kristallen of batterijen aanbrengen, maar alleen reparaties in fabrieksfouten.

WIJZIGINGEN EN RETOUREN

* Het ruil- en retourbeleid is alleen van toepassing op producten die via onze officiële website zijn gekocht.

1.1 DEFECTIEF PRODUCT

In het geval van een defect product, moet u contact opnemen met info@figgenco.com binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling en ons een afbeelding sturen waar de schade duidelijk wordt weergegeven, en we zullen proberen te verifiëren dat het product is echt defect.

In het geval dat u het product naar het magazijn moet sturen, zorgt Figgën Watches voor de verzendkosten. Op hetzelfde moment dat wordt geverifieerd dat genoemd product defect is, zal de terugbetaling of omruiling worden gedaan aan de getroffen Gebruiker.

1.2 VERKEERDE BESTELLING

In het geval dat u een bestelling ontvangt die niet overeenkomt met wat u hebt gekocht, moet u binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling contact opnemen met info@figgenco.com en ons een afbeelding sturen met alles wat u hebt ontvangen met hun respectieve referenties in de doos en een bewijs van betaling en verzending. We zullen u een oplossing geven zodra de inhoud is geverifieerd.

In het geval dat u het product naar het magazijn moet sturen, zorgt Figgën Watches voor de verzendkosten. Op hetzelfde moment dat wordt geverifieerd dat de bestelling verkeerd was, zal de terugbetaling of omruiling worden gedaan aan de getroffen Gebruiker.

Het product mag niet zijn gebruikt en moet zich in de originele doos met de koffer en een bijbehorend etiket bevinden.

1.3 WIJZIGINGEN OF RETOUREN VAN DE BESTELLING

Om wijzigingen of retouren aan te brengen, moet het product teruggestuurd worden naar de kantoren van Figgën Watches. De deadline voor omruilen of retourneren is 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Het product mag niet zijn gebruikt en moet zich in de originele doos met de koffer en een bijbehorend etiket bevinden. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.

Neem contact met ons op via e-mail info@figgenco.com voor meer instructies over het retourneren.

1.4-DEADLINE VOOR HET ONTVANGEN VAN DE RESTITUTIE

Nadat het pakket is geretourneerd naar ons kantoor of magazijn, wordt het verwerkt voordat de retour wordt goedgekeurd. Het product moet binnen 14 binnen enkele dagen na ontvangst van de bestelling worden verzonden, het mag niet zijn gebruikt en moet zich in de originele doos met de koffer en een bijbehorend etiket bevinden.

Als uw retour wordt goedgekeurd, wordt binnen 7 werkdagen een volledige terugbetaling van de goederenprijs uitgevoerd en ontvangt u een e-mail van de transactie. Zodra de terugbetaling is uitgegeven, kunt u wachten tot deze binnen een periode van 5-10 werkdagen van kracht wordt.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De website biedt toegang tot inhoud op internet van Figgën Watches waartoe de gebruiker mogelijk toegang heeft. De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In dit register is de Gebruiker verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie.

De Gebruiker verbindt zich ertoe op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten die Figgën Watches aanbiedt via zijn Website en met een verklarende maar niet beperkende aard, deze niet te gebruiken voor (i) illegale, illegale of in strijd met goede activiteiten geloof en openbare orde; (ii) inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, van verontschuldigingen voor terrorisme of poging tot mensenrechten verspreiden; (iii) schade veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van Figgën Watches, haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen introduceren of verspreiden die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken; (iv) proberen toegang te krijgen tot en, waar nodig, de e-mailaccounts van andere Gebruikers te gebruiken en hun berichten aan te passen of te manipuleren.

Figgën Watches behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die jeugd of jeugd, orde of openbare veiligheid bedreigen of die naar zijn mening niet geschikt zou zijn voor publicatie.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Figgën Watches voldoet aan de richtlijnen van de 15 / 1999 organische wet van december 13 voor de bescherming van persoonlijke gegevens, het koninklijk besluit 1720 / 2007 van december 21 tot goedkeuring van de verordening organische ontwikkeling en andere voorschriften die te allen tijde van kracht zijn en zorgt voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker. Om dit te doen, samen met elk formulier voor het verzamelen van persoonlijke gegevens, in de diensten die de Gebruiker van Figgën Watches kan vragen, zal hij de Gebruiker op de hoogte stellen van het bestaan ​​en de aanvaarding van de specifieke voorwaarden voor de verwerking van zijn gegevens in elk geval en hem informeren van de verantwoordelijkheid voor het aangemaakte bestand, het adres van de verantwoordelijke, de mogelijkheid om hun recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen, het doel van de verwerking en de communicatie van gegevens aan derden, indien van toepassing. Evenzo informeert Figgën Watches dat het voldoet aan de 34 / 2002-wet van 11 van juli betreffende de informatiemaatschappij en elektronische handelsdiensten en zal het op elk moment uw toestemming vragen voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Figgën Watches, alleen of als een gevolmachtigde, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals van de elementen die erin zijn opgenomen (bijvoorbeeld, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten) ; merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van Figgën Watches of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op Intellectuele Eigendom, zijn reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, van alle of een deel van de bepalingen, uitdrukkelijk verboden. inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op enige ondersteuning en met technische middelen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Figgën Watches. De gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van intellectueel en industrieel eigendom van Figgën Watches te respecteren. U kunt de elementen van de portal bekijken en ze zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of enige andere fysieke ondersteuning, op voorwaarde dat deze uitsluitend en exclusief is voor persoonlijk en privégebruik. De gebruiker moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van beveiligingsapparatuur of beveiligingssystemen die op de pagina's van Figgën Watches zijn geïnstalleerd.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Figgën Watches is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook, die bij wijze van voorbeeld kan leiden tot: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de portal of de overdracht van virussen of schadelijke of schadelijke programma's in de inhoud, ondanks het nemen van alle nodige technologische maatregelen om dit te voorkomen.

WIJZIGINGEN

Figgën Watches behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen door te voeren die zij passend acht in haar portaal, in staat te zijn om zowel de inhoud en diensten die hierdoor worden aangeboden te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen als de manier waarop deze worden gepresenteerd of geplaatst in uw portal.

Figgën Watches kan de hier vastgestelde voorwaarden op elk moment wijzigen en naar behoren publiceren zoals deze hier worden weergegeven. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden is gebaseerd op hun blootstelling en blijft geldig totdat ze door anderen naar behoren zijn gepubliceerd.

LINKS EN HYPERLINKS

In het geval dat links of hyperlinks naar andere internetsites beschikbaar zijn op de website, zal Figgën Watches geen enkele controle uitoefenen over deze sites en inhoud. In geen enkel geval aanvaardt Figgën Watches enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van enige link die tot een website van een derde behoort, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en constitutie van enig materiaal of informatie in een van deze hyperlinks of andere internetsites. Evenzo houdt de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten in.

ALGEMEEN

Figgën Watches zal de schending van deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal nastreven door alle civiele en strafrechtelijke acties uit te voeren die mogelijk door de wet overeenkomen.

GEDEELTELIJKE NIETHEID

In het geval dat een clausule van deze AV nietig wordt verklaard, blijven de andere clausules van kracht en worden ze geïnterpreteerd met inachtneming van de geest van deze AV.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden worden beheerst of geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving in wat niet uitdrukkelijk is vastgesteld.

Figgën Watches en de Gebruiker komen overeen om elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de levering van de producten of diensten die onder deze T&C vallen, voor te leggen aan de Rechtbanken en Rechtbanken van de woonplaats van de kopende partij, als de Gebruiker een eindconsument is, of indien van toepassing, voor de rechtbanken en rechtbanken van Lugo als de gebruiker een bedrijf is.